✗کد های دوستان✗ کد های دوستان،18 مرداد 1395 ساخته شد:) و به عنوان کم قیمت ترین وب کدسازی لقب گرفت:) سازندهـــ: ژینــآ معاونینــ:شَبنَمــ-ارورآ-دیانا *** 1-اولین و با وفا ترین نویسنده:شَبنَمـــ 2- دومینـــ وفعالــ ترینـــ نویسندهـ:بــآرآنـــ 3-نویسنده ای خلــآقـــ و پر از ایدهــ برایـــ وبــ :گُلبَهـــآر 4-حرفهــ ایــ ترینـــ نویسندهـــ:سِلـــنـــآتُور 5-نویسندهــ ایــ کهــ وبــ رو نجاتـــ داد(خیلیــ م حرفهــ):ارورآ _شــــــبنــــم_دیانا 6-یهــ نویسندهــ یــ قَدیمیـــ:نگینـــ 7-نویسندهیــ خوبــ دیگهـــ:ملیکــآ 8-نویسندهــ خوب دیگهــ:تینـــآ 9-نویسندهـــ ی خوبـــ دیگهـــ:فینــیــآ 10-نویسندهــ یــ خوبــ دیگهـــ:لونـــآ 11-نویسندهــ یــ خوبــ دیگهـــ: آکــآنهـــ http://jina-cod.mihanblog.com 2017-11-17T15:35:03+01:00 text/html 2017-09-14T22:11:11+01:00 jina-cod.mihanblog.com صـــدفــــــ :)❤ .... ......... http://jina-cod.mihanblog.com/post/561 <a href="http://33mnmn33.mihanblog.com/post/author/1561074"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_photo/521/1561074.jpg"></a> <div align="center"><font size="4">های های :)</font></div><div align="center"><font size="4"><br></font></div><div align="center"><font size="4">اومدم بهتون یه دوووووونه روانی رو معرفی کنم</font></div><div align="center"><font size="4"><br></font></div><div align="center"><font size="4">واییییییییییی خداااااا خیلی&nbsp; خنده دارهههههه<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><br></font></div><div align="center"><font size="4"><br></font></div><div align="center"><font size="4">بدبخت عقلش اندازه یه بچه 8 ساله هم نی</font></div><div align="center"><font size="4"><br></font></div><div align="center"><font size="4">نکنه واقعا فقط سه سالته<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4">فکر کردی میای این حرف هارو میزنی من میزنم زیر گریه</font></div><div align="center"><font size="4"><br></font></div><div align="center"><font size="4">وا وای چرا فلان چرا بهمان نه جونی اشتباه گرفتی هه<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/16.gif"><br></font></div><div align="center"><font size="4"><br></font></div><div align="center"><font size="4">وایییی فقط اون حرف زدنش تو حلقم</font></div><div align="center"><font size="4"><br></font></div><div align="center"><font size="4">امسشووو ساریــــ .. زرشک هه</font></div><div align="center"><font size="4"><br></font></div><div align="center"><font size="4">چه قدرم فضول زیاد شدن</font></div><div align="center"><font size="4"><br></font></div><div align="center"><font size="4">البته من میدونم این خانوما خانوما کیه از ایپدت معلومه عشقمم</font><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center">&nbsp;<font size="4">اینم مدرک فقط ببینید</font></div><div align="center"><font size="4"><br></font></div><div align="center"><font size="4">روش کلیک کنید تا بزرگ تر شه</font></div><div align="center"><font size="4"><br></font></div><div align="center"><font size="4"><a href="http://uupload.ir/files/a0j_دوووونه_دومش.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/a0j_دوووونه_دومش.jpg" alt="" hspace="0" height="128" border="0" align="bottom" width="433" vspace="0"></a></font></div><div align="center"><font size="4"><br></font></div><div align="center"><font size="4">اخه تو اگه جرعت داشتی اسمت واقیعیت رو مینوشتی<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4">اینم زر های دیگش:</font></div><div align="center"><font size="4"><br></font></div><div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/ni5y_دووونه_اولیش.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/ni5y_دووونه_اولیش.jpg" alt="" hspace="0" height="158" border="0" align="bottom" width="461" vspace="0"></a><br></div><div align="center"><font size="4"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4">اماممم زمان ظهور کن ترو خداا کشتین من رو شما</font></div><div align="center"><font size="4"><br></font></div><div align="center"><font size="4">خوب تا منگول بعدی بای<br></font></div><div align="center"><font size="4"><br></font></div><div align="center"><br></div> <br> text/html 2017-08-29T08:52:43+01:00 jina-cod.mihanblog.com عــآبیـ✌ :| مهتابکـ! http://jina-cod.mihanblog.com/post/557 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2017-08-18T11:56:03+01:00 jina-cod.mihanblog.com { نــــــــگار } ° سفارش رایگان ولکام http://jina-cod.mihanblog.com/post/555 <div align="center">سلام دوباره!!!<br><br>از عنوان پست معلومه چی میخوام بگم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif"><br><br>سفارش ولکام میگیرم رایگان رایگان <br><br>فقط اسم وبلاگتونو بگید واستون حاضر میکنم..<br><br>اینم نمونش که واسه وب خودم ساختم:<br><br><img src="http://s4.iranxm.com/up/1a5c0514ab83.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br>رنگاشم میتونین انتخاب کنین..مثلا تو این نمونه رنگاش روشنه و بیشتر ابی صورتی و بنفشه..<br><br>شمام میتونین انتخاب کنین که روشن باشه یا تیره یا مثلا رنگاشو بگین..<br><br>خودافظ<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></div> text/html 2017-08-18T11:49:06+01:00 jina-cod.mihanblog.com { نــــــــگار } ° 2 تا دکمهـ http://jina-cod.mihanblog.com/post/554 <div align="center">سلام<br><br>بعد از مدتی فعال شدم ...<br><br>2تا دکمه ساختم امیدوارم دوس داشته باشین.<br><img src="http://s4.iranxm.com/up/4ea5dacfff2d.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br><br>اینم دومی:<br><br><img src="http://s4.iranxm.com/up/afd521d77158.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>سایزاش یکیه..<br><br>راستی همونطور که ژینا گفت تماما همه چیز چه سفارش کد و چه جزوه رایگانه..<br></div> text/html 2017-08-09T08:40:49+01:00 jina-cod.mihanblog.com عــآبیـ✌ :| 1 ساله شدیمـ رَفتــ(: http://jina-cod.mihanblog.com/post/553 <div style="text-align: center;"><img src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/piwebniaz (42).gif" title="cafe-webniaz.ir" alt="cafe-webniaz.ir" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font style="background-color: rgb(255, 204, 255);">صَلآمـ صَلآمــ</font><span style="border-image: initial; border-radius: 6px; transition-delay: initial; transition-property: all;"><img src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/piwebniaz (42).gif" title="cafe-webniaz.ir" alt="cafe-webniaz.ir" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"></span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/piwebniaz (59).gif" title="cafe-webniaz.ir" alt="cafe-webniaz.ir" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"><font style="background-color: rgb(102, 255, 255);">امروز 18 مُردادهـ</font><img src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/piwebniaz (59).gif" title="cafe-webniaz.ir" alt="cafe-webniaz.ir" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/piwebniaz (28).gif" title="cafe-webniaz.ir" alt="cafe-webniaz.ir" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"><font style="background-color: rgb(204, 102, 204);">و روز تولد کدهـایـ دوستـانــ</font><img src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/piwebniaz (28).gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(153, 255, 153);" size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/piwebniaz%20%28248%29.gif" title="cafe-webniaz.ir" alt="cafe-webniaz.ir" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"><font style="background-color: rgb(153, 255, 153);">آرهـ درستـ فهمیدید،بهـ هَمینـ زودیــ کدهـآیـ دوستانــمونـ 1 سالهـ شُد!</font><img src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/piwebniaz%20%28248%29.gif" title="cafe-webniaz.ir" alt="cafe-webniaz.ir" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"></font></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 153);" size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/piwebniaz%20%2839%29.gif" title="cafe-webniaz.ir" alt="cafe-webniaz.ir" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 153);">انگـار همینـ دیروز بود کهـ تَصمیمـ گرفتمـ یه وب کدنویسیـ بسازَمــ</font><img src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/piwebniaz%20%2839%29.gif" title="cafe-webniaz.ir" alt="cafe-webniaz.ir" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"></font></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(204, 204, 255);" size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/piwebniaz%20%28154%29.gif" title="cafe-webniaz.ir" alt="cafe-webniaz.ir" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"><font style="background-color: rgb(204, 204, 255);">و با نگـار تَصمیمـ گرفتیمــ که کم قیمتـ ترینـ باشهــ!</font><img src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/piwebniaz%20%28154%29.gif" title="cafe-webniaz.ir" alt="cafe-webniaz.ir" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"></font></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(204, 204, 255);" size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/piwebniaz%20%28119%29.gif" title="cafe-webniaz.ir" alt="cafe-webniaz.ir" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"><font style="background-color: rgb(255, 204, 204);">و نگار هَمـ معـاونــ شُد!</font><img src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/piwebniaz%20%28119%29.gif" title="cafe-webniaz.ir" alt="cafe-webniaz.ir" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"></font></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 153);" size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/piwebniaz (102).gif" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">و درستـ همونـ روز اوّلــ "میس باران"عزیزمــ</font><img src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/piwebniaz (102).gif" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"></font></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 153);" size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/piwebniaz%20%2835%29.gif" title="cafe-webniaz.ir" alt="cafe-webniaz.ir" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"><font style="background-color: rgb(204, 204, 204);">درخواست نویسندگی داد و اولینــ نویسنده شد!</font><img src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/piwebniaz%20%2835%29.gif" title="cafe-webniaz.ir" alt="cafe-webniaz.ir" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"></font></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 153, 102);" size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/piwebniaz%20%28155%29.gif" title="cafe-webniaz.ir" alt="cafe-webniaz.ir" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"><font style="background-color: rgb(255, 153, 102);">و فعال ترین نویسندهـ مونــ شُد</font><img src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/piwebniaz%20%28155%29.gif" title="cafe-webniaz.ir" alt="cafe-webniaz.ir" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"></font></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(51, 255, 255);" size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/piwebniaz%20%28290%29.gif" title="cafe-webniaz.ir" alt="cafe-webniaz.ir" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"><font style="background-color: rgb(51, 255, 255);">و چقدر با ذوق مینوشتیمـ وکد می ساختیم</font><img src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/piwebniaz%20%28290%29.gif" title="cafe-webniaz.ir" alt="cafe-webniaz.ir" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"></font></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(204, 204, 204);" size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img class="decoded" alt="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/piwebniaz%20(9).gif" src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/piwebniaz%20%289%29.gif" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"><font style="background-color: rgb(255, 102, 102);">بعد از اون گلبهار عزیزم میس گلی!</font><img class="decoded" alt="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/piwebniaz%20(9).gif" src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/piwebniaz%20%289%29.gif" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"></font></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 204, 51);" size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/piwebniaz%20%28130%29.gif" title="cafe-webniaz.ir" alt="cafe-webniaz.ir" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"><font style="background-color: rgb(255, 204, 51);">نویسنده سوم که وب رو خیلی دوست داشت و مرتب براش برنامه میچید</font><img src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/piwebniaz%20%28130%29.gif" title="cafe-webniaz.ir" alt="cafe-webniaz.ir" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"></font></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 204, 51);" size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/piwebniaz%20%28151%29.gif" title="cafe-webniaz.ir" alt="cafe-webniaz.ir" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 204);">از روم و گروه تلگرامی گرفته تا وب فروشی و فروشگاه و دکمه!</font><img src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/piwebniaz%20%28151%29.gif" title="cafe-webniaz.ir" alt="cafe-webniaz.ir" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/piwebniaz%20%28164%29.gif" title="cafe-webniaz.ir" alt="cafe-webniaz.ir" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"><font style="background-color: rgb(102, 255, 255);">و میس نگین نویسندهی مهربون و پر تلاشمون</font><img src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/piwebniaz%20%28164%29.gif" title="cafe-webniaz.ir" alt="cafe-webniaz.ir" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"></font></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 204, 255);"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/piwebniaz%20%28273%29.gif" title="cafe-webniaz.ir" alt="cafe-webniaz.ir" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"><span style="background-color: rgb(255, 204, 255);">و بعد هم سلناتور عزیز حرفه ای ترین دوستمون!</span><img src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/piwebniaz%20%28273%29.gif" title="cafe-webniaz.ir" alt="cafe-webniaz.ir" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"></font></div><div><span style="background-color: rgb(255, 204, 255);"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 204, 51);" size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/cafe-webniaz%20%2848%29.gif" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"><font style="background-color: rgb(153, 255, 255);">و بعد کم کم دیانای عزیزم که وب رو نجات داد و من عاشقشم!</font><img src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/cafe-webniaz%20%2848%29.gif" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"></font></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(102, 255, 153);" size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/piwebniaz%20%28248%29.gif" title="cafe-webniaz.ir" alt="cafe-webniaz.ir" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"><font style="background-color: rgb(102, 255, 153);">میس لونای عزیزم که خیلی بهمون کمک کرد با فعالیتش</font><img src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/piwebniaz%20%28248%29.gif" title="cafe-webniaz.ir" alt="cafe-webniaz.ir" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"></font></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 204, 51);" size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/piwebniaz%20%28314%29.gif" title="cafe-webniaz.ir" alt="cafe-webniaz.ir" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"><font style="background-color: rgb(255, 204, 204);">ارورای عزیزم که برای بار دوم نجات دهنده مون بود</font><img src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/piwebniaz%20%28314%29.gif" title="cafe-webniaz.ir" alt="cafe-webniaz.ir" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"></font></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 204, 51);" size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/piwebniaz%20%2889%29.gif" title="cafe-webniaz.ir" alt="cafe-webniaz.ir" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 102);">صدف عزیزم و دوست خیلی خیلی خوبم</font><img src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/piwebniaz%20%2889%29.gif" title="cafe-webniaz.ir" alt="cafe-webniaz.ir" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"></font></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 204, 51);" size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04euo_536166/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA_m.gif" alt="グーミーズ のデコメ絵文字" style=""><span style="background-color: rgb(255, 204, 51);">بهار عزیزمـ،</span><span style="background-color: rgb(255, 204, 51);">ملیکای عزیزمـــ</span><span style="background-color: rgb(255, 204, 51);">السـاجـانـ و تی تی عزیزمــ</span><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04euo_536166/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA_m.gif" alt="グーミーズ のデコメ絵文字" style=""></font></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 204, 51);"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04ctj_557830/%E3%83%95%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%84_m.GIF" alt="フルーツ のデコメ絵文字"><font style="background-color: rgb(204, 102, 204);">و همه چیز چقدر زود گذشت!</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04ctj_557830/%E3%83%95%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%84_m.GIF" alt="フルーツ のデコメ絵文字"></font></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 153, 255);" size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/piwebniaz%20%28196%29.gif" title="cafe-webniaz.ir" alt="cafe-webniaz.ir" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"><font style="background-color: rgb(255, 153, 255);">&nbsp;و اما دیگه کسی نمونده ا ز نویسنده ها!نمیدونم!کجان؟بر میگردن</font><font style="background-color: rgb(255, 153, 255);">&nbsp;یا نه؟</font><img src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/piwebniaz%20%28196%29.gif" title="cafe-webniaz.ir" alt="cafe-webniaz.ir" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"></font></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 204, 51);"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/cafe-webniaz%20%2811%29.gif" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);">اما من دوباره وب رو میسازم و میبرمش بالا!</span><img src="http://cafe-webniaz.ir/pics/pi/cafe-webniaz%20%2811%29.gif" style="direction: rtl; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 480px; margin: 2px; padding: 0px; border-radius: 6px; transition: all 0.4s ease-in; opacity: 1;"></font></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(204, 204, 204);" size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_690067/%2A%E7%B5%90%E6%84%9B%2A%E3%83%AA%E3%82%AF%EF%BD%9E%E3%81%86%E3%81%95%E3%81%8E%EF%BD%9E_m.gif">نا گفته نمونه مشتر یهای خیلی خوب ما!<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_690067/%2A%E7%B5%90%E6%84%9B%2A%E3%83%AA%E3%82%AF%EF%BD%9E%E3%81%86%E3%81%95%E3%81%8E%EF%BD%9E_m.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_726534/%E2%98%86%E6%98%9F%E2%98%85_m.gif" alt="☆星★ のデコメ絵文字" style=""><font style="background-color: rgb(255, 204, 153);">&nbsp;برتر ها:الی عزیزم؛شکیبا جونم، فاطمه خانومها عزیز،زهرای عزیزم، ریحانه ژوون،یاسیــ، و نجوا</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_726534/%E2%98%86%E6%98%9F%E2%98%85_m.gif" alt="☆星★ のデコメ絵文字" style=""></font></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 204, 204);" size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/053na_751365/__m.gif" style=""><font style="background-color: rgb(255, 204, 204);">و خیلی های دیگه یعنی ساجده ،نیلا،آنیا،مهدیس،مهدیه،مونا،کیانا،دیانا،تیتی فاطیما نسترن و...</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/053na_751365/__m.gif" style=""></font></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_737926/%E2%98%86%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%E2%98%85_m.gif" style=""><font style="background-color: rgb(204, 204, 255);">وهمه ی شما های عزیز که به بزرگشدن وبمون کمک کردید</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_737926/%E2%98%86%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%E2%98%85_m.gif" style=""></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffff99" size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_740386/%E3%82%9C%2A%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%2A%E3%82%9C_m.gif" alt="゜*きゃわ*゜ のデコメ絵文字" style=""><font style="background-color: rgb(255, 255, 204);">خیلی دوستتون دارم و امیدوارم یه سال دیگه رو کنارتون باشمـ..</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_740386/%E3%82%9C%2A%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%2A%E3%82%9C_m.gif" alt="゜*きゃわ*゜ のデコメ絵文字" style=""></font></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04co3_762115/%E3%83%89%E3%83%83%E3%83%88_m.gif" alt="ドット のデコメ絵文字" style=""><font style="background-color: rgb(102, 255, 255);">راستی از این به بعد همه ی سفارشات و جزوه ها رایگان میباشد!تا پایان تابستان!</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04co3_762114/%E3%83%89%E3%83%83%E3%83%88_m.gif" alt="ドット のデコメ絵文字" style=""></font></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 204, 51);"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 204, 51);"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 204, 51);"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 204, 51);"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 204, 51);"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div> text/html 2017-07-31T10:40:55+01:00 jina-cod.mihanblog.com عــآبیـ✌ :| جزوه هایــِ فاطمه جونمــ(: http://jina-cod.mihanblog.com/post/550 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2017-07-29T11:18:51+01:00 jina-cod.mihanblog.com عــآبیـ✌ :| سفارشـ ساجده جونــ(: http://jina-cod.mihanblog.com/post/551 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2017-07-27T17:10:16+01:00 jina-cod.mihanblog.com ღ☤ṧṧ ß@я@ᾔ بازگشت موقت ادمین باران http://jina-cod.mihanblog.com/post/547 <br><div align="center"><font size="5"><br><font face="Mihan-Nassim">سلام <br>ادمین باران هستم <br>شاید تازه واردا نشناسنم ولی <br>من اولین ادمین وب بودم <br>یه زمانی هم خیلی فعال بودم <br>ولی ..... <br>انگار از اون روز ها خیلی دور شدیم <br>حالا بعد از مدت ها نبودن دوباره بصورت موقت باز گشتم <br>کامپیوترم هم شکسته و این مک بوک پدر جان هستش . <br>من به دلایلی الان اصلا شرایط کدنویسی رو ندارم <br>تقریبا هم یادم رفته <br>فعلا ( تقریبا تا تابستون سال آینده ) <br>هفته ای یکی دوبار میام <br>مدیر جان و بقیه ی ادمین های وب لطفا من رو ببخشن <br>که فعلا یه ادمین بیخاصیت و بیکار تشریف دارم <br>اگر می خواید با من در ارتباط باشید <br>به آیدی اینستاگرام زیر مراجعه کنید : <br>barana_asssa@<br>ممنون ازین که با توجه به بیخاصیت بودنم <br>هنوز حذفم نکردین <br>یه روز بالاخره برمیگردم <br>و جبران می کنم <br>قول می دم <br>فعلا <br><br></font></font></div> text/html 2017-07-20T12:23:50+01:00 jina-cod.mihanblog.com { نــــــــگار } ° جزوه قالب شیشه ای برای باران http://jina-cod.mihanblog.com/post/543 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2017-07-20T09:12:34+01:00 jina-cod.mihanblog.com عــآبیـ✌ :| جِزوهـِ جعبهـ اخبـار توآیلـاتـ(: http://jina-cod.mihanblog.com/post/542 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2017-07-18T09:49:54+01:00 jina-cod.mihanblog.com { نــــــــگار } ° اموزش فوتوشاپ برای باران http://jina-cod.mihanblog.com/post/541 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2017-07-17T08:16:31+01:00 jina-cod.mihanblog.com { نــــــــگار } ° دکمه ناز http://jina-cod.mihanblog.com/post/540 <div align="center">سلوووووم مجدد<br><br>دکمه ناناز <br><br>استفاده کنید کپی نع وگرنه بووووق<br><br><br><img src="http://uupload.ir/files/nzzg_1499690569816[1].png" alt="" width="372" vspace="0" hspace="0" height="255" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/00va_1499690537206[1].png" alt="" width="427" vspace="0" hspace="0" height="267" border="0" align="bottom"><br><br><br>یه چیز یادم رفت<br><br>اینو بزارید تو وبتون سایزش خیلی بزرگ میشه<br><br>باید از مرورگر موزیلا فایرفاکس استفاده کنین <br><br>تا بعد اینکه گذاشتین تو پستتون و خوواستید ارسال کنید<br><br>به راحتی بتونید سایزشو به دلخواه خودتون عوض کنید<br><br><br></div> text/html 2017-07-17T07:56:57+01:00 jina-cod.mihanblog.com { نــــــــگار } ° ولکام نایس http://jina-cod.mihanblog.com/post/538 <div align="center">سلوووووم<br><br>داشتم تو نت ول میچرخیدم که یهو<br><br>ولکام قشنگ دیدم<br><br>سایتا خارجی بودن تهمت نزنین<br><br>استفاده کنید خواستید کپی هم بکنید <br><br>چون من نساختم که ارث بابام نیست <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><br><br><img src="https://www.fountaintherapies.co.uk/wp-content/uploads/2016/08/welcome-24.png" alt="" width="292" vspace="0" hspace="0" height="179" border="0" align="bottom"><br><br><br><br><img src="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwilpvrK7I_VAhUE0xQKHTkoCLQQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.aaa.uni-augsburg.de%2Fen%2Fwelcome_service%2F&amp;psig=AFQjCNHTPOqC6fWNIubvdO3qjmyxAAJrMg&amp;ust=1500364802480086" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwilpvrK7I_VAhUE0xQKHTkoCLQQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.aaa.uni-augsburg.de%2Fen%2Fwelcome_service%2F&amp;psig=AFQjCNHTPOqC6fWNIubvdO3qjmyxAAJrMg&amp;ust=1500364802480086" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwilpvrK7I_VAhUE0xQKHTkoCLQQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.aaa.uni-augsburg.de%2Fen%2Fwelcome_service%2F&amp;psig=AFQjCNHTPOqC6fWNIubvdO3qjmyxAAJrMg&amp;ust=1500364802480086" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjbnL3O7I_VAhXJuRQKHR3BDpoQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fnodo.freeforums.net%2Fthread%2F5560%2Fpc-welcome-nodo-weekly-playlist&amp;psig=AFQjCNF3dZ_TRQ-n1qVKQOl-gHig6pQ0VA&amp;ust=1500364809852892" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><br> text/html 2017-07-17T07:40:47+01:00 jina-cod.mihanblog.com { نــــــــگار } ° بنر مهتاب جان http://jina-cod.mihanblog.com/post/537 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2017-07-15T10:59:23+01:00 jina-cod.mihanblog.com { نــــــــگار } ° اموزش مقدماتی فوتوشاپ برای مبینا http://jina-cod.mihanblog.com/post/536 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2017-07-15T10:47:05+01:00 jina-cod.mihanblog.com { نــــــــگار } ° صفحه ورودی نایس http://jina-cod.mihanblog.com/post/535 <div align="center">سلام دوباره<br><br>صفحه ورودی<br><br>عکس:<br><br><img src="http://uupload.ir/files/40zr_img_20160830_120730[1].jpg" alt="" width="352" vspace="0" hspace="0" height="221" border="0" align="bottom"><br><br>سایرش اینجا کوچیکه<br><br>اما بعد گذاشتن کد تصویر بزرگ میشه<br><br>____________________<br><br>کد:<br><br><p style="COLOR: rgb(0,0,0)" align="center"><a href="http://theme-logo.blogfa.com/"> </a></p> <div style="BACKGROUND-IMAGE: url(http://girlygifs.com/wp-content/uploads/2011/04/2291.gif); BORDER-BOTTOM: rgb(0,0,0) 1px solid; BORDER-LEFT: rgb(0,0,0) 1px solid; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); WIDTH: 228px; FONT-FAMILY: Arial; HEIGHT: 98px; FONT-SIZE: 11px; OVERFLOW: auto; BORDER-TOP: BORDER-TOP: rgb(0,0,0) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 1px solid"><p align="center"><br>&lt;!-- Start Code By Love-skin.ir --&gt;<br>&lt;div id="first_p" style="text-align:center;margin-top:5px;"&gt;&lt;a onclick="document.getElementById('main_p').style.display = 'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';" href="#"&gt;&lt;img src="http://uupload.ir/files/40zr_img_20160830_120730[1].jpg" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div id="main_p" style="display:none;"&gt;<br>&lt;!-- End Code By Love-skin.ir --&gt;<br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p><p style="COLOR: rgb(0,0,0)" align="center"><a href="http://theme-logo.blogfa.com/"> </a></p></div> <br> <a target="_self"> </a><br>اینم از کد<br><br>________________________<br><br>نکته:منبع جعبه اخبار بالا:سفارشات عینکی<br><br>و اینکه من صفحه ورودی رو باسایت لاو اسکین ساختم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></div> text/html 2017-07-15T10:37:52+01:00 jina-cod.mihanblog.com { نــــــــگار } ° 2 دکمه ناناز http://jina-cod.mihanblog.com/post/534 <div align="center">سلاام<br><br>خوبید خوشید سلامتید<br><br>2 تا دکمه ساختم<br><br>تاکید میکنم ساختم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"><br><br>نه کپی کردم نه شما کپی کنین و خواستید استفاده کنین<br><br><img src="http://s8.iranxm.com/up/f78fa1cdb0e2.png" alt="" width="296" vspace="0" hspace="0" height="284" border="0" align="bottom"><br><img src="http://s8.iranxm.com/up/f1f64b519d20.png" alt="" width="377" vspace="0" hspace="0" height="376" border="0" align="bottom"><br><br><br><br></div> text/html 2017-07-15T09:07:50+01:00 jina-cod.mihanblog.com { نــــــــگار } ° جزوه قالب شیشه برای هلنا جون http://jina-cod.mihanblog.com/post/533 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2017-07-11T10:27:57+01:00 jina-cod.mihanblog.com { نــــــــگار } ° صفحه ورودی 2 http://jina-cod.mihanblog.com/post/532 <div style="text-align: center;">دیگه سلام نمیدم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">خب</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">صفحه ورودی:</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">عکسش:</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.iranxm.com/up/709909b1ea5c.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">کدشو خواستید بگید تو این پست رایگان واستون میزارم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">اگرم حال کامنت گذاشتن ندارین میتونین عکسو کپی کنبن و خودتون بسازید</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">مشکلی نیست</div> text/html 2017-07-11T10:22:28+01:00 jina-cod.mihanblog.com { نــــــــگار } ° سفارش دکمه http://jina-cod.mihanblog.com/post/531 <div style="text-align: center;">سلام سلام</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">اینقدر سلام دادم حالم بد شد کلا</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">بگذریم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">دکمه سفارش میگیرم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">مدل این مدلی:</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.iranxm.com/up/b8e1af0cb3ac.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">فقط بگید دو رنگه باشه یا یه رنگی(این نمونه دو رنگس بنفش تیره و روشن)</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">و 15 نظر به پست ثابت چون خیلی زحمت داره</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">خواستید بگید</div>