✗کد های دوستان✗ کد های دوستان،18 مرداد 1395 ساخته شد:) و به عنوان کم قیمت ترین وب کدسازی لقب گرفت:) سازندهـــ: ژینــآ معاونینــ:شَبنَمــ-ارورآ-دیانا *** 1-اولین و با وفا ترین نویسنده:شَبنَمـــ 2- دومینـــ وفعالــ ترینـــ نویسندهـ:بــآرآنـــ 3-نویسنده ای خلــآقـــ و پر از ایدهــ برایـــ وبــ :گُلبَهـــآر 4-حرفهــ ایــ ترینـــ نویسندهـــ:سِلـــنـــآتُور 5-نویسندهــ ایــ کهــ وبــ رو نجاتـــ داد(خیلیــ م حرفهــ):ارورآ _شــــــبنــــم_دیانا 6-یهــ نویسندهــ یــ قَدیمیـــ:نگینـــ 7-نویسندهیــ خوبــ دیگهـــ:ملیکــآ 8-نویسندهــ خوب دیگهــ:تینـــآ 9-نویسندهـــ ی خوبـــ دیگهـــ:فینــیــآ 10-نویسندهــ یــ خوبــ دیگهـــ:لونـــآ 11-نویسندهــ یــ خوبــ دیگهـــ: آکــآنهـــ tag:http://jina-cod.mihanblog.com 2017-06-21T17:34:04+01:00 mihanblog.com سِتـ فلآترشـایــ برایـ کیمیـاجونـ(: 2017-06-20T16:19:01+01:00 2017-06-20T16:19:01+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/480 ♛Princess Sugimoto♛ این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. اولینـ قالبـ ساختـ خودمـ 2017-06-20T08:40:39+01:00 2017-06-20T08:40:39+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/494 ro jae این کد قالبهـ<html><head><!-.-.-Design By : Pichak.net-.-.-><title>[cb:blog_page_title]</title>      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">      <meta name="language" content="Farsi">      <meta name="keywords" content="[cb:blog_page_title],[cb:blog_address]">      <meta name="description" content="[cb:blog_page_titl این کد قالبهـ

<html>
<head>
<!-.-.-Design By : Pichak.net-.-.->
<title>[cb:blog_page_title]</title>
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
      <meta name="language" content="Farsi">
      <meta name="keywords" content="[cb:blog_page_title],[cb:blog_address]">
      <meta name="description" content="[cb:blog_page_title] - [cb:blog_slogan] - [cb:blog_title]">
      <meta name="copyright" content="© pichak net, www.pichak.net">
      <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_rss_href]" />
      <meta name="designer" content="pichak.net  | http://pichak.net" />
      <!-.-.-Design By : pichak.net-.-.->
<style>
<!--
body{font-family:Tahoma;font-size:8pt;padding:0px;margin:0px;color:#d1dcf3;background:#000000}
a, a:visited{color:#F2DE29;text-decoration: none}a:hover{color:#24FF2B;text-decoration: none}
body {
    BACKGROUND: #B1A9F5 url('http://orig05.deviantart.net/e6c5/f/2011/189/1/0/pink_hair_and_golden_eyes_by_elvirarawrr-d3ld7p8.png') no-repeat   center top;
 
}
#page{background:url() center repeat-y;width:750px}img{border:none}
#uwrapper {margin:0;padding:0;text-align:center;background-image:url(); background-repeat:repeat-x; background-position-y:top;}
#header{height:450px;background:url() no-repeat right; }
#header div{color:#2C2215;font-family:verdana;font-size:21pt;font-weight:bold;text-align:center;padding-top:50px}
#header div p{margin-top:5px;margin-bottom:0px;color:#2C2215;font-family:Tahoma;font-size: 9pt;font-weight:normal;text-align:center;direction:rtl}
#headerb{height:0px}
#content{padding:0px 7px}
#main{float:right;width:520px;text-align:right;overflow:hidden}
#post{padding:0 0px;text-align:right}
#posttitle{height:44px;background: url() center no-repeat;text-align:right;font-size:9pt;font-weight:42;direction:rtl;padding-top:14px;padding-right:60px}
#posttitle a, #posttitle a:visited {color:#F2DE29}#posttitle a:hover {color:#24FF2B}
#postbody{text-align: justify;padding:0px 17px 5px 3;font-size:8pt;color:#F21642;line-height:1.5em;direction:rtl}
#postbody p{margin-top:10px;margin-bottom:0px}
#postdesc{padding-top:15px;padding-right:7px;padding-left:7px;color:#B148B5;direction:rtl}
#space{height:20px}
#sidebar{float:left; url() no-repeat;width:175px;padding-top:0px;line-height:1.5em;text-align:right}
#mmenu{width:160px;ine-height: 1.5em;text-align:center;direction:rtl;}
#sidebar ul{font-size:8pt;list-style-type: none;margin: 0px;padding:0 5px 20px 5px}
#sidebar li {font-size:8pt;padding-right:5px;padding-bottom:0px;line-height:1.5em;direction:rtl}
#photo{width:160px;padding-top:5px;padding-bottom:2px;text-align:center}
#about{width:160px;text-align: justify;font-size:8pt;padding:10px 7px 20px 7px;color:#ffd200;direction:rtl}
#feed{margin:0px;padding-bottom:10px;text-align:center}
#custom{width:160px;color:#5e7161;overflow:auto;margin:10px 0;text-align:center;direction:rtl}
-->
</style>

</head>
<body>
<!-.-.-Design By : pichak.net-.-.->
<div id=uwrapper>
<div align=center>
<div id=page>

<div id=header><div></div></div>
<div id=content>
<div id=main><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
<FONT color=#F21642><FONT style="FONT-SIZE: 14pt">
<b>[cb:blog_title]</b><p>
<FONT color=#B148B5><FONT style="FONT-SIZE: 8pt">
[cb:blog_slogan]
<p>
<cb:block_post><cb:loop_post>  <FONT color=#F21642>
<div id=post>
<div id=posttitle><a href="[cb:post_href]"><b>[cb:post_title]</b></a></div></div>
<div id=postbody>[cb:post_body1][cb:post_body2]<br>[cb:post_continue_link]<br>
<cb:block_post_category><br>طبقه بندی: <cb:loop_post_category><a href="[cb:post_category_href]">[cb:post_category_name]</a>،&nbsp;</cb:loop_post_category><br></cb:block_post_category><cb:block_post_tag>برچسب ها:<cb:loop_post_tag><a href="[cb:post_tag_href]" >[cb:post_tag_name]</a>، </cb:loop_post_tag>&nbsp;<br></cb:block_post_tag><cb:block_post_related_link>دنبالک ها:<cb:loop_post_related_link><a href="[cb:post_related_link_href]"  target="_blank">[cb:post_related_link_name]</a>،    </cb:loop_post_related_link>&nbsp;<br></cb:block_post_related_link></div>

<div id=postdesc>[ [cb:post_create_date]  ]  [ [cb:post_create_time]  ]  [ <a href="[cb:post_author_href]">[cb:post_author_name] </a> ]
<a target="_self" href="[cb:post_comment_href]">[cb:post_comment_text]  [cb:post_comment_count] </a><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></div>
<div id=space></div>

<hr width="60%" size="1" color="#3BDEF7" align="center" >

</cb:loop_post></cb:block_post>
<cb:block_pages><style>.pging {    direction:rtl;    font-size:1.2em;    height:30px;    margin:40px 0 0;    color:#F21642;    padding-bottom: 20px;    text-align: center;}.pging a:link, .pging a:visited {border:1px solid #F21642;    display:inline-block;    margin:0 3px;    padding:1px 5px;    text-decoration:none;}.pging a:hover, .pging a:active {    color:#F21642;}.pging a.current:link, .pging a.current:visited {    background-color:#F21642;    border:1px solid #F21642;    color:red;    cursor:text;}</style> <div class=pging><p align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">تعداد کل صفحات&nbsp;:&nbsp;[cb:pages_total]&nbsp;::&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<cb:loop_pages><a href="[cb:pages_href]"><font color="#F21642">[cb:pages_no]</font></a>&nbsp;&nbsp;</cb:loop_pages><br><br></font></p></div></cb:block_pages>
<!-.-.-Design By : pichak.net-.-.->
<center>
<br><br><table style="border-right: #F21642 1px solid; border-top: #F21642 1px solid; border-left: #F21642 1px solid; direction: rtl; border-bottom: #F21642 1px solid; height: 7px; font-size: 7pt;">

<tr><td><a href="http://pichak.net/online-template/1" title="قالب ساز آنلاین" target=_blank>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قالب ساز آنلاین &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</a></td></tr>
</table><br><br>
</div>
<div id=sidebar><FONT color=#F21642><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>

<center>

<p align="center"><font face="Tahoma" color="#F21642" style="font-size: 13pt">درباره سایت</font></p>


<!-.-.-Design By : Pichak.net-.-.->
<p align="center">[cb:blog_logo]

<div id=about><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" color="#F21642" >
[cb:blog_description]</p></font></div>

<center>


<hr width="60%" size="1" color="#3BDEF7" align="center" >
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#F21642" style="font-size: 13pt">منوی سایت</font></p><div id=mmenu>
<ul>
<li><a href="[cb:blog_full_address]">خانه</a></li>
<li><a href="mailto:[cb:blog_email]">ایمیل</a></li>
<li><a href="[cb:blog_contact_href]">تماس با ما</a></li>
<li><a href="[cb:blog_rss_href]">Feed</a></li>
</ul></div>
<cb:block_author>


<hr width="60%" size="1" color="#3BDEF7" align="center" >
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#F21642" style="font-size: 13pt">نویسنده سایت</font></p>


<div id=mmenu>
<ul>

<cb:loop_author><li><a href="[cb:author_href]">[cb:author_name]  [cb:author_post_count] </a></li></cb:loop_author>
</ul>
</div>
</cb:block_author>
<cb:block_poll>


<hr width="60%" size="1" color="#3BDEF7" align="center" >
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#F21642" style="font-size: 13pt">نظر سنجی</font></p>


<div id=mmenu>
<ul>

<li>[cb:poll_question]<br><cb:loop_poll>[cb:poll_answer]<br></cb:loop_poll><br><input type="submit" value="[cb:poll_button_text]"></li>
</ul>
</div>
</cb:block_poll>
<cb:block_blog_recent_post>
<center>


<hr width="60%" size="1" color="#3BDEF7" align="center" >
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#F21642" style="font-size: 13pt">آخرین مطالب</font></p>

<div id=mmenu>
<ul><cb:loop_blog_recent_post>
<li><a href="[cb:blog_recent_post_href]">[cb:blog_recent_post_text]</a></li>
</cb:loop_blog_recent_post><li><center><a href="[cb:blog_recent_post_full_list_href]"><b>لیست آخرین مطالب</b></a></center></li></ul>
</div></cb:block_blog_recent_post>
<BlogLinksBlock>
<center>


<hr width="60%" size="1" color="#3BDEF7" align="center" >
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#F21642" style="font-size: 13pt">لینک دوستان</font></p>

<div id=mmenu>
<ul>
<cb:block_link><cb:loop_link><li><a target="_blank" href="[cb:link_href]">[cb:link_text]</a></li></cb:loop_link></cb:block_link>
<li><a target="_blank" title="ساخت قالب وبلاگ آنلاین پیچک" href="http://pichak.net/online-template">قالب ساز آنلاین</a></li>
</ul>
</div></BlogLinksBlock>
<cb:block_extrapage>
<center>


<hr width="60%" size="1" color="#3BDEF7" align="center" >
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#F21642" style="font-size: 13pt">صفحات جانبی</font></p>

<div id=mmenu>
<ul><cb:loop_extrapage>
<li><a href="[cb:extrapage_href]">[cb:extrapage_title]</a></li>
</cb:loop_extrapage></ul>
</div></cb:block_extrapage>
<cb:block_blog_tag_cloud>
<center>


<hr width="60%" size="1" color="#3BDEF7" align="center" >
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#F21642" style="font-size: 13pt">ابر برچسب ها</font></p>

<div id=mmenu>
<ul><cb:loop_blog_tag_cloud>
<li><a href="[cb:blog_tag_cloud_href]" style="font-size:[cb:blog_tag_cloud_size]em">[cb:blog_tag_cloud_text]</a></li>
</cb:loop_blog_tag_cloud></ul>
</div></cb:block_blog_tag_cloud>
<cb:block_linkdaily>
<center>


<hr width="60%" size="1" color="#3BDEF7" align="center" >
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#F21642" style="font-size: 13pt">پیوندهای روزانه</font></p>

<div id=mmenu>
<ul><cb:loop_linkdaily>
<li><a target="_blank" href="[cb:linkdaily_href]" title="[cb:linkdaily_title]">[cb:linkdaily_text]</a></li>
</cb:loop_linkdaily><li><a target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://pichak.net/themes">قالب وبلاگ</a></li></ul>
</div></cb:block_linkdaily>
<center>

<hr width="60%" size="1" color="#3BDEF7" align="center" >
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#F21642" style="font-size: 13pt">لینک های مفید</font></p>

<div id=mmenu>
<ul>

<li> | <a href="http://www.web24.ir/">طراحی سایت</a>
</li>
<li><a href="https://parstina.com/home/kitchen/sprout-jar">ظرف نگهداری قهوه</a>
</li>
<li><a href="http://peyrovan287.ir">پیروان</a>
</li>
<li><a href="http://safir-ir.com/%d8%a8%d8%b1%d8%b3-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d9%81-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%84/">برس حرارتی مو</a>
</li>
<li><a href="http://traxtordoslari.ir">تراکتور دوسلاری</a>
</li>
<li><a href="http://30nad.ir">داده پردازی سیناد</a>
</li>
<li><a href="http://bazar313.ir">بازار سی صد و سیزده</a>
</li>
<li><a href="http://fox-fun.ir">فاکس فان</a>
</li>
<li><a href="http://joghdedana.ir">جغد دانا</a>
</li>
<li><a href="http://nikbinlawyer.ir">وکالت</a>
</li>
</div>

<cb:block_blog_archive>
<center>


<hr width="60%" size="1" color="#3BDEF7" align="center" >
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#F21642" style="font-size: 13pt">آرشیو مطالب</font></p>

<div id=mmenu>
<ul><cb:loop_blog_archive>
<li><a href="[cb:blog_archive_href]">[cb:blog_archive_text] ، [cb:blog_archive_post_count] </a></li>
</cb:loop_blog_archive></ul>
</div></cb:block_blog_archive>
<cb:block_blog_category>
<center>
<!-.-.-Design By : pichak.net-.-.->

<hr width="60%" size="1" color="#3BDEF7" align="center" >
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#F21642" style="font-size: 13pt">موضوعات سایت</font></p>

<div id=mmenu>
<ul>
<cb:loop_blog_category><li><a href="[cb:blog_category_href]">[cb:blog_category_name]  [cb:blog_category_post_count] </a></li></cb:loop_blog_category></ul></div>

</cb:block_blog_category>
<cb:block_stat>
<center>

<hr width="60%" size="1" color="#3BDEF7" align="center" >
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#F21642" style="font-size: 13pt">آمار سایت</font></p>

<div id=mmenu><ul><right><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt">
<li>بازدیدهای امروز : <b>[cb:stat_today_view]</b> نفر</li>
<li>بازدیدهای دیروز : <b>[cb:stat_yesterday_view]</b> نفر</li>
<li>كل بازدیدها : <b>[cb:stat_total_view]</b> نفر</li>
<li>بازدید این ماه :<b> [cb:stat_this_month_view]</b> نفر</li>
<li>بازدید ماه قبل : <b>[cb:stat_last_month_view]</b> نفر</li>
<li>تعداد نویسندگان : <b>[cb:stat_total_author]</b> عدد</li>
<li>كل مطالب : <b>[cb:stat_total_post]</b> عدد</li>
<center>آخرین بروز رسانی : [cb:stat_modify_date]</center>
</font></right></ul></div>
</cb:block_stat>
<center>


<hr width="60%" size="1" color="#3BDEF7" align="center" >
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#F21642" style="font-size: 13pt">قالب ساز آنلاین</font></p><div id=mmenu>
<ul>
<ul>
       <li><a title="قالب وبلاگ" href="http://pichak.net"target="_blank"> پیچك دات نت </a><br><br>
<a title="قالب وبلاگ" href="http://Pichak.net" target="_blank"><img src="http://pichak.net/themes/logo/01.gif"></a></li></ul>
</div>
<center>


<hr width="60%" size="1" color="#3BDEF7" align="center" >
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#F21642" style="font-size: 13pt">امكانات سایت</font></p>


<div id=mmenu>
<ul style="border:none">
</p>
<font face="Tahoma" color="#B148B5" style="font-size: 9pt"> [cb:blog_script] </font></div>
</div></div>

</body>
</html>اول برای دیدن قالب متن توی این باکس رو های لایت بگیرید بعدش کلیک راست و انتخواب اوپن لینک قالب رو بهتون نمایش میده.


http://pichak.net/online-template/1/mihanblog/pageshow.php?tc=F21642&dc=B148B5&fc=F2DE29&lc=24FF2B&bc=B1A9F5&up=http://orig05.deviantart.net/e6c5/f/2011/189/1/0/pink_hair_and_golden_eyes_by_elvirarawrr-d3ld7p8.png&ptc=F2DE29&plc=24FF2B&pfc=F21642&pbc=B148B5&br=18&br2=15&pp=&pph=3BDEF7&mtc=F21642&mcc=B148B5&mp=&mph=3BDEF7
]]>
دو تـــــــــا فـــاوآیکنـ ملوسـ 2017-06-19T05:16:30+01:00 2017-06-19T05:16:30+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/493 ro jae &lt;!-- Start Code By Love-skin.ir --&gt;&lt;link rel="SHORTCUT ICON" href="http://gazo.emoji7.jp/img/052nr_736962/ハート型パックえもじ_m.gif" /&gt;&lt;!-- End Code By Love-skin.ir --&gt; &lt;!-- Start Code By Love-skin.ir --&gt;&lt;link rel="SHORTCUT ICON" href="http://gazo.emoji7.jp/img/05408_752471/゜*_ピンク_*゜_m.gif" /&gt;&lt;!-- End Code By Love-skin.ir --&gt; ハート型パックえもじ のデコメ絵文字<!-- Start Code By Love-skin.ir -->
<link rel="SHORTCUT ICON" href="http://gazo.emoji7.jp/img/052nr_736962/ハート型パックえもじ_m.gif" />
<!-- End Code By Love-skin.ir -->

゜*.ピンク.*゜ のデコメ絵文字

<!-- Start Code By Love-skin.ir -->
<link rel="SHORTCUT ICON" href="http://gazo.emoji7.jp/img/05408_752471/゜*_ピンク_*゜_m.gif" />
<!-- End Code By Love-skin.ir -->
]]>
بکگرانـــــــد نــــــاز 2017-06-19T05:09:07+01:00 2017-06-19T05:09:07+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/492 ro jae

Related image

Related image

Related image

Related image

Image result for ‫بکگراند دخترونه‬‎
]]>
قالب فلورا 2017-06-16T11:09:26+01:00 2017-06-16T11:09:26+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/490 °•°•sadaf°•°• .... &lt;!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &lt;html&gt; &lt;head&gt; &lt;link href="فوایکن" rel="shortcut icon"&gt; &lt;title&gt;[cb:blog_page_title]&lt;/title&gt; &lt;meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"&gt; &lt;meta http-equiv="Content-Language" content="fa"&gt; &lt;meta name="description" content="[cb:blog_m
http://uupload.ir/files/k6zs_%D8%AA%D8%AA%D8%AA%D8%AA%D8%AA_%D8%A7%D9%87_%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C.png]]>
بارشیـــــــ صورتیـــــــــ 2017-06-15T08:43:55+01:00 2017-06-15T08:43:55+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/489 ro jae &nbsp; &nbsp; بارشیــــــــ سهــــ عکســــــ نایســــ بالا^.^.&lt;!-- www.parandehgharib.ir/ --&gt;&lt;script type="text/javascript" src="http://www.parandehgharib.ir/fathi/baresh1.swf?bic=1&amp;im1=http://gazo.emoji7.jp/img/04c00_747291/%E6%98%9F_m.gifhttp://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_752402/%E3%82%9C%2A%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84%2A%E3%82%9C_m.gifhttp://gazo.emoji7.jp/img/052nr_736962/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E5%9E%8B%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%88%E3%82%82%E3%81%98_m.g   ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字  ハート型パックえもじ のデコメ絵文字
بارشیــــــــ سهــــ عکســــــ نایســــ بالا^.^.<!-- www.parandehgharib.ir/ -->
<script type="text/javascript" src="http://www.parandehgharib.ir/fathi/baresh1.swf?bic=1&im1=http://gazo.emoji7.jp/img/04c00_747291/%E6%98%9F_m.gifhttp://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_752402/%E3%82%9C%2A%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84%2A%E3%82%9C_m.gifhttp://gazo.emoji7.jp/img/052nr_736962/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E5%9E%8B%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%88%E3%82%82%E3%81%98_m.gif&c1=12&c2=2.5&c3=0&c4=100"></script>
<!-- www.parandehgharib.ir/ -->.]]>
ولکام دخی کره ای 2017-06-14T09:10:18+01:00 2017-06-14T09:10:18+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/488 °•°•sadaf°•°• ....
]]>
سلام+بالابر مانسترهای 2017-06-14T07:13:01+01:00 2017-06-14T07:13:01+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/487 تی تی* ti ty :| (دخی خیالیـــ) سلام تی تی هستم :)نویسنده جدید :)وبلاگ خودم: http://www.tt-orders.mihanblog.comخوب برای اولین بار سفارش فلاترشای جون رو آوردمعکسش:(نمدونم چرا گیر دادم به سیاه سفید)کدش:&lt;!-- Goto Top by www.1abzar.com ---&gt;&lt;script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/top-page/jquery.min.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt;script&gt;var abzar = "&lt;img src=http://uupload.ir/files/1fib_balabar.png /&gt;";&lt;/script&gt;&lt;script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/top-page سلام تی تی هستم :)

نویسنده جدید :)

وبلاگ خودم: http://www.tt-orders.mihanblog.com

خوب برای اولین بار سفارش فلاترشای جون رو آوردم

عکسش:
(نمدونم چرا گیر دادم به سیاه سفید)کدش:


<!-- Goto Top by www.1abzar.com --->
<script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/top-page/jquery.min.js"></script><script>var abzar = "<img src=http://uupload.ir/files/1fib_balabar.png />";</script><script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/top-page/scrolltopcontrol.js"></script><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com/abzar/top-page.php">هدایت به بالای صفحه</a></h2></div>
<!-- Goto Top by www.1abzar.com --->


نظرت رو تو ثابت بگو گلم :)
]]>
قالب سفارشی شکیبا جون 2017-06-14T01:30:19+01:00 2017-06-14T01:30:19+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/486 *ETERNITY PASSION* این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. صفحه ورود کارتونی باحال 2017-06-13T14:23:55+01:00 2017-06-13T14:23:55+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/485 ro jae &lt;script language="javascript" src="http://c.sarayedownload.ir/blogcod/entry/js/befor.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt;center&gt;&lt;a href="#"&gt;&lt;img border="0" src="http://axgig.com/images/77009607394093157569.png"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/center&gt;&lt;script language="javascript" src="http://c.sarayedownload.ir/blogcod/entry/js/after.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt;div style="display:none"&gt;&lt;h1 style="font-size:12px"&gt;&lt;a title="کد صفحه ورودی" rel="follow

<script language="javascript" src="http://c.sarayedownload.ir/blogcod/entry/js/befor.js"></script><center><a href="#"><img border="0" src="http://axgig.com/images/77009607394093157569.png"></a></center><script language="javascript" src="http://c.sarayedownload.ir/blogcod/entry/js/after.js"></script><div style="display:none"><h1 style="font-size:12px"><a title="کد صفحه ورودی" rel="follow" href="http://code.sarayedownload.ir/page-entry-blog/" >کد صفحه ی ورودی وبلاگ</a></h1></div><br>]]>
*بالابر انیمه* 2017-06-13T13:59:31+01:00 2017-06-13T13:59:31+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/484 ro jae &lt;!-- www.parandehgharib.ir --&gt;&lt;&lt;script src="http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt;script&gt;var abzar = "&lt;img src=http://axgig.com/images/57601971548382126303.gif&gt;";&lt;/script&gt;&lt;script src="http://www.parandehgharib.ir/1395/bala/01.swf"&gt;&lt;/script&gt;&lt;!-- www.parandehgharib.ir --&gt;<!-- www.parandehgharib.ir -->
<<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script><script>var abzar = "<img src=http://axgig.com/images/57601971548382126303.gif>";</script><script src="http://www.parandehgharib.ir/1395/bala/01.swf"></script>
<!-- www.parandehgharib.ir -->
]]>
بالابر دخترونه 2017-06-11T13:21:58+01:00 2017-06-11T13:21:58+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/481 ro jae &lt;!-- www.parandehgharib.ir --&gt;&lt;&lt;script src="http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt;script&gt;var abzar = "&lt;img src=http://t01.deviantart.net/aHU7uT8aW5ZqKsiX8BmSZI6oSuI=/300x200/filters:fixed_height(100,100):origin()/pre01/74f5/th/pre/f/2012/197/e/7/doll_vintage_by_julii478-d57gbqw.png&gt;";&lt;/script&gt;&lt;script src="http://www.parandehgharib.ir/1395/bala/01.swf"&gt;&lt;/script&gt;&lt;!-- www.parandehgharib.ir --&gt;


<!-- www.parandehgharib.ir -->
<<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script><script>var abzar = "<img src=http://t01.deviantart.net/aHU7uT8aW5ZqKsiX8BmSZI6oSuI=/300x200/filters:fixed_height(100,100):origin()/pre01/74f5/th/pre/f/2012/197/e/7/doll_vintage_by_julii478-d57gbqw.png>";</script><script src="http://www.parandehgharib.ir/1395/bala/01.swf"></script>
<!-- www.parandehgharib.ir -->

]]>
جُـزوهـِ هـآیـِ مهزاد(: 2017-06-11T05:13:57+01:00 2017-06-11T05:13:57+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/479 عــآبیـ✌ :| این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. قالب وینکس 2017-06-10T06:59:13+01:00 2017-06-10T06:59:13+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/478 °•°•sadaf°•°• .... هرکی میخوادش بگه


هرکی میخوادش بگه
]]>
صفحه ورود توایس 2017-06-10T04:18:22+01:00 2017-06-10T04:18:22+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/477 ro jae &lt;script language="javascript" src="http://c.sarayedownload.ir/blogcod/entry/js/befor.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt;center&gt;&lt;a href="#"&gt;&lt;img border="0" src="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiTrrej8rLUAhWH8RQKHcwjDVcQjRwIBw&amp;url=https%3A%2F%2Favatanplus.com%2Fsearch%3Fs%3Dcheer%2Bup%2Bbaby&amp;psig=AFQjCNFIxYZxhC1UBaP81-SRbN2m7U_JHA&amp;ust=1497170872705787"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/center&gt;&lt;scrip

<script language="javascript" src="http://c.sarayedownload.ir/blogcod/entry/js/befor.js"></script><center><a href="#"><img border="0" src="https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTrrej8rLUAhWH8RQKHcwjDVcQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Favatanplus.com%2Fsearch%3Fs%3Dcheer%2Bup%2Bbaby&psig=AFQjCNFIxYZxhC1UBaP81-SRbN2m7U_JHA&ust=1497170872705787"></a></center><script language="javascript" src="http://c.sarayedownload.ir/blogcod/entry/js/after.js"></script><div style="display:none"><h1 style="font-size:12px"><a title="کد صفحه ورودی" rel="follow" href="http://code.sarayedownload.ir/page-entry-blog/" >کد صفحه ی ورودی وبلاگ</a></h1></div><br>]]>
بالابر داهیون توآیس 2017-06-10T04:10:57+01:00 2017-06-10T04:10:57+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/476 ro jae &lt;!-- www.parandehgharib.ir --&gt;&lt;&lt;script src="http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt;script&gt;var abzar = "&lt;img src=https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiwj97Y8LLUAhXLNxQKHUtOCOYQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fsana820.deviantart.com%2Fart%2FSana-PNG-589248825&amp;psig=AFQjCNEdxoRFdDYs0wMFqmdAdVD-p3s8-A&amp;ust=1497170194289699&gt;";&lt;/script&gt;&lt;script src="http://www

<!-- www.parandehgharib.ir -->
<<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script><script>var abzar = "<img src=https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwj97Y8LLUAhXLNxQKHUtOCOYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fsana820.deviantart.com%2Fart%2FSana-PNG-589248825&psig=AFQjCNEdxoRFdDYs0wMFqmdAdVD-p3s8-A&ust=1497170194289699>";</script><script src="http://www.parandehgharib.ir/1395/bala/01.swf"></script>
<!-- www.parandehgharib.ir -->]]>
موس نایون توآیس 2017-06-10T04:07:47+01:00 2017-06-10T04:07:47+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/475 ro jae &lt;!--- www.parandehgharib.ir ---&gt;.&lt;script src="http://www.parandehgharib.ir/1395/mouse/01.swf?bic=5&amp;nc=0&amp;im1=https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjWvYPp77LUAhUNkRQKHfJ6ChMQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fsana820.deviantart.com%2Fart%2FPng-589249471&amp;psig=AFQjCNEdxoRFdDYs0wMFqmdAdVD-p3s8-A&amp;ust=1497170194289699&amp;im2=https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imag

<!--- www.parandehgharib.ir --->
.<script src="http://www.parandehgharib.ir/1395/mouse/01.swf?bic=5&nc=0&im1=https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWvYPp77LUAhUNkRQKHfJ6ChMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fsana820.deviantart.com%2Fart%2FPng-589249471&psig=AFQjCNEdxoRFdDYs0wMFqmdAdVD-p3s8-A&ust=1497170194289699&im2=https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWvYPp77LUAhUNkRQKHfJ6ChMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fsana820.deviantart.com%2Fart%2FPng-589249471&psig=AFQjCNEdxoRFdDYs0wMFqmdAdVD-p3s8-A&ust=1497170194289699&im3=https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWvYPp77LUAhUNkRQKHfJ6ChMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fsana820.deviantart.com%2Fart%2FPng-589249471&psig=AFQjCNEdxoRFdDYs0wMFqmdAdVD-p3s8-A&ust=1497170194289699&im4=https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWvYPp77LUAhUNkRQKHfJ6ChMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fsana820.deviantart.com%2Fart%2FPng-589249471&psig=AFQjCNEdxoRFdDYs0wMFqmdAdVD-p3s8-A&ust=1497170194289699&im5=https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWvYPp77LUAhUNkRQKHfJ6ChMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fsana820.deviantart.com%2Fart%2FPng-589249471&psig=AFQjCNEdxoRFdDYs0wMFqmdAdVD-p3s8-A&ust=1497170194289699&im6=https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWvYPp77LUAhUNkRQKHfJ6ChMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fsana820.deviantart.com%2Fart%2FPng-589249471&psig=AFQjCNEdxoRFdDYs0wMFqmdAdVD-p3s8-A&ust=1497170194289699&c1=10&c2=1&c3=4&c4=100&c8=0&c9=4&c10=3&c11=4&c14=5"></script>
<!--- www.parandehgharib.ir --->

]]>
امضـآهـآیـِ آیـ کـآتآ(: 2017-06-07T04:58:24+01:00 2017-06-07T04:58:24+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/474 عــآبیـ✌ :| این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. قالب انیمه 2017-06-07T03:29:44+01:00 2017-06-07T03:29:44+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/473 ♛Princess Sugimoto♛ خیلی خوشحالم که ژینا برگشت دلتنگش بودمخب حالا اومدم با قالب ابی انیمه&nbsp; ای&gt;DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"&gt; &lt;html&gt; &lt;head&gt;&lt;link href=" فاو آیکن " rel="shortcut icon"&gt; &lt;title&gt;[cb:blog_page_title]&lt;/title&gt; &lt;meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"&gt; &lt;meta http-equiv="Content-Language" content="fa"&gt; خیلی خوشحالم که ژینا برگشت دلتنگش بودم
خب حالا اومدم با قالب ابی انیمه  ای
استفاده آزاده:|
]]>
سِقـارشــ صفحهـ ورودیـ زهرا جونـ(: 2017-06-06T05:12:05+01:00 2017-06-06T05:12:05+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/470 عــآبیـ✌ :| این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید.