✗کد های دوستان✗ کد های دوستان،18 مرداد 1395 ساخته شد:) و به عنوان کم قیمت ترین وب کدسازی لقب گرفت:) سازندهـــ: ژینــآ معاونینــ:شَبنَمــ-ارورآ-دیانا *** 1-اولین و با وفا ترین نویسنده:شَبنَمـــ 2- دومینـــ وفعالــ ترینـــ نویسندهـ:بــآرآنـــ 3-نویسنده ای خلــآقـــ و پر از ایدهــ برایـــ وبــ :گُلبَهـــآر 4-حرفهــ ایــ ترینـــ نویسندهـــ:سِلـــنـــآتُور 5-نویسندهــ ایــ کهــ وبــ رو نجاتـــ داد(خیلیــ م حرفهــ):ارورآ _شــــــبنــــم 6-یهــ نویسندهــ یــ قَدیمیـــ:نگینـــ 7-نویسندهیــ خوبــ دیگهـــ:ملیکــآ 8-نویسندهــ خوب دیگهــ:تینـــآ 9-نویسندهـــ ی خوبـــ دیگهـــ:فینــیــآ 10-نویسندهــ یــ خوبــ دیگهـــ:لونـــآ 11-نویسندهــ یــ خوبــ دیگهـــ: آکــآنهـــ tag:http://jina-cod.mihanblog.com 2017-03-26T16:04:53+01:00 mihanblog.com نویسنده ی جدید 2017-03-23T17:48:10+01:00 2017-03-23T17:48:10+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/407 *miss elsa* . سلام من میس السا هستمنویسنده ی جدید این وب جیگراز این به بعد براتون کد میزارم و امیدوارم دوست داشته باشیداین وب جلسایی من:www.frozen20.mihanblog.comاینم وب سفارشیم:http://mobinasefareshat20.mihanblog.com/حتما به وبهام بیاید ممنون میشم
سلام
من میس السا هستم
نویسنده ی جدید این وب جیگر
از این به بعد براتون کد میزارم و امیدوارم دوست داشته باشید

این وب جلسایی من:

www.frozen20.mihanblog.com

اینم وب سفارشیم:

http://mobinasefareshat20.mihanblog.com/

حتما به وبهام بیاید ممنون میشم
]]>
قالب قلبی 2017-03-23T16:49:48+01:00 2017-03-23T16:49:48+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/406 ro jae Ghaleb.docx
 • Image result for ‫عکس قلب فانتزی‬‎
 • ]]>
  بالابر سانستـــ 2017-03-20T12:36:35+01:00 2017-03-20T12:36:35+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/402 ◆♛sadaf♛◆✨ .... <!-- Start Code By Love-skin.ir --><script type="text/javascript" src="http://up.love-skin.ir/up/l-skin/tools/maker/top/top.jquery-min.js"></script><script>var abzar = "<img src=http://uupload.ir/files/tb1v_2525.png />";</script><script type="text/javascript" src="http://up.love-skin.ir/up/l-skin/tools/maker/top/scroll-topcontrol.js"></script><!-- End Code By Love-skin.ir -->
  <!-- Start Code By Love-skin.ir -->
  <script type="text/javascript" src="http://up.love-skin.ir/up/l-skin/tools/maker/top/top.jquery-min.js"></script>
  <script>var abzar = "<img src=http://uupload.ir/files/tb1v_2525.png />";</script>
  <script type="text/javascript" src="http://up.love-skin.ir/up/l-skin/tools/maker/top/scroll-topcontrol.js"></script>
  <!-- End Code By Love-skin.ir -->
  ]]>
  یه قالب خوشمل 2017-03-20T10:01:47+01:00 2017-03-20T10:01:47+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/400 asal44/artemis یه قالب ساخت خودمه یه قالب ساخت خودمه

  برای دیدن اینجا بکلیک
  ]]>
  بالابر دخترونه 2017-03-20T09:38:25+01:00 2017-03-20T09:38:25+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/399 asal44/artemis خیلی دوسش دارمکدش=&lt;!-- www.parandehgharib.ir --&gt;&lt;&lt;script src="http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt;script&gt;var abzar = "&lt;img src=http://s9.picofile.com/file/8290025634/l.png&gt;";&lt;/script&gt;&lt;script src="http://www.parandehgharib.ir/1395/bala/01.swf"&gt;&lt;/script&gt; --&gt;jina-cod.mihanblog.com خیلی دوسش دارم


  کدش=
  <!-- www.parandehgharib.ir -->
  <<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script><script>var abzar = "<img src=http://s9.picofile.com/file/8290025634/l.png>";</script><script src="http://www.parandehgharib.ir/1395/bala/01.swf"></script> -->
  jina-cod.mihanblog.com
  ]]>
  موس هدفون 2017-03-20T09:28:07+01:00 2017-03-20T09:28:07+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/398 asal44/artemis یه موس اوردم براتون یه موس اوردم براتون

  ]]>
  قالب شیشه ای موانا 2017-03-20T08:56:15+01:00 2017-03-20T08:56:15+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/397 دیانا خیلی قشنگ شده استفاده کنین:)&lt;!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"&gt;&lt;!--Designed By : girlls.mihanblog.com--&gt; &lt;!-- img7 --&gt;&lt;style&gt;img{ opacity:0.8;filter:alpha(opacity=80);-webkit-transition: all 0.4s ease-in-out;-moz-transition: all 0.4s ease-in-out; -o-transition: all 0.4s ease-in-out;-ms-transition: all 0.4s ease-in-out; transition: all 0.4s ease-in-out; }img:hover{opacity: 1;filter: alpha خیلی قشنگ شده استفاده کنین:)

  ]]>
  نویسنده ی جدید + قالب 2017-03-20T08:48:50+01:00 2017-03-20T08:48:50+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/396 asal44/artemis سلاممن نویسنده ی جدیدم و امید وارم از کارام خوشتون بیاداینم اولین کارم= سلام
  من نویسنده ی جدیدم و امید وارم از کارام خوشتون بیاد
  اینم اولین کارم=
  ]]>
  قالب شیشه ای کیتی 2017-03-20T08:39:27+01:00 2017-03-20T08:39:27+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/395 دیانا خیلی خوشمل شده:)&lt;!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"&gt;&lt;!--Designed By : girlls.mihanblog.com--&gt; &lt;!-- img7 --&gt;&lt;style&gt;img{ opacity:0.8;filter:alpha(opacity=80);-webkit-transition: all 0.4s ease-in-out;-moz-transition: all 0.4s ease-in-out; -o-transition: all 0.4s ease-in-out;-ms-transition: all 0.4s ease-in-out; transition: all 0.4s ease-in-out; }img:hover{opacity: 1;filter: alpha(opacity=100 خیلی خوشمل شده:)

  ]]>
  قالب دخترونه 2017-03-20T07:38:39+01:00 2017-03-20T07:38:39+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/393 پرنسس لونا
  ]]>
  دکمه وب شرک 2017-03-19T07:26:26+01:00 2017-03-19T07:26:26+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/392 دیانا برای اولین بارررررررررنوشتش رو یاخودتون بنویسید یابدین من بنویسم برای اولین باررررررررر

  نوشتش رو یاخودتون بنویسید یابدین من بنویسم

  ]]>
  قالب شیشه ای گربه چکمه پوش 2017-03-19T07:16:51+01:00 2017-03-19T07:16:51+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/391 دیانا خیلی قشنگ شده:)&lt;!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"&gt;&lt;!--Designed By : girlls.mihanblog.com--&gt; &lt;!-- img7 --&gt;&lt;style&gt;img{ opacity:0.8;filter:alpha(opacity=80);-webkit-transition: all 0.4s ease-in-out;-moz-transition: all 0.4s ease-in-out; -o-transition: all 0.4s ease-in-out;-ms-transition: all 0.4s ease-in-out; transition: all 0.4s ease-in-out; }img:hover{opacity: 1;filter: alpha(opacity=100) خیلی قشنگ شده:)

  ]]>
  سلامــــــ 2017-03-18T20:25:10+01:00 2017-03-18T20:25:10+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/390 ◆♛sadaf♛◆✨ .... سلامــــمن صدفـ هستمـتا زمانی که ژینا نباشهـ من براشـپست میزارمـمن عاشقمـعاشق ژینا سلامــــ

  من صدفـ هستمـ

  تا زمانی که ژینا

  نباشهـ من براشـ

  پست میزارمـ

  من عاشقمـ

  عاشق

  ژینا
  ]]>
  ارم گوگل پونی ها 2017-03-18T20:18:12+01:00 2017-03-18T20:18:12+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/389 ◆♛sadaf♛◆✨ .... &nbsp; کپی ممنوع
   


  Pinkie Pie is the best pony by Axelerr3
  کپی ممنوع

  ]]>
  قالب سانست شیمر 2017-03-18T08:11:05+01:00 2017-03-18T08:11:05+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/388 دیانا خیلی نازشده:)&lt;!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"&gt;&lt;!--Designed By : girlls.mihanblog.com--&gt; &lt;!-- img7 --&gt;&lt;style&gt;img{ opacity:0.8;filter:alpha(opacity=80);-webkit-transition: all 0.4s ease-in-out;-moz-transition: all 0.4s ease-in-out; -o-transition: all 0.4s ease-in-out;-ms-transition: all 0.4s ease-in-out; transition: all 0.4s ease-in-out; }img:hover{opacity: 1;filter: alpha(opacity=100);- خیلی نازشده:)

  ]]>
  قالب مریدا 2017-03-18T07:48:23+01:00 2017-03-18T07:48:23+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/387 دیانا یه قالب خوشمل آوردم ازمریداکپی=هک:)&lt;!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"&gt;&lt;!--Designed By : girlls.mihanblog.com--&gt; &lt;!-- img7 --&gt;&lt;style&gt;img{ opacity:0.8;filter:alpha(opacity=80);-webkit-transition: all 0.4s ease-in-out;-moz-transition: all 0.4s ease-in-out; -o-transition: all 0.4s ease-in-out;-ms-transition: all 0.4s ease-in-out; transition: all 0.4s ease-in-out; }img:hover{opacity: 1;filter یه قالب خوشمل آوردم ازمریدا

  کپی=هک:)

  ]]>
  توجه کنین! 2017-03-18T06:55:03+01:00 2017-03-18T06:55:03+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/386 دیانا سلام به همگی مشتری های کدهای دوستانژیناجون دیگه تا تابستون نمیادامامن که خواهرشم که نمردممن سعی می کنم تواین مدت خیلی فعالیت بکنموبرای همین این وب تااونموقع پابرجاستهمگی سفارشات پذیرفته می شودومن به جای ژیناجونی مدیراین وب هستمپس برین خوش باشین و سعی کنین که ژیناروسورپرایزکنینبای تا های... سلام به همگی مشتری های کدهای دوستان

  ژیناجون دیگه تا تابستون نمیاد

  امامن که خواهرشم که نمردم

  من سعی می کنم تواین مدت خیلی فعالیت بکنم

  وبرای همین این وب تااونموقع پابرجاست

  همگی سفارشات پذیرفته می شود

  ومن به جای ژیناجونی مدیراین وب هستم

  پس برین خوش باشین و سعی کنین که ژیناروسورپرایزکنین

  بای تا های...
  ]]>
  قالب اورافترهای 2017-03-14T16:20:05+01:00 2017-03-14T16:20:05+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/384 پرنسس لونا برای دریافت روی عکس کلیک کن

  برای دریافت روی عکس کلیک کن
  ]]>
  قالب سال نو مانسترها 2017-03-14T16:17:05+01:00 2017-03-14T16:17:05+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/382 پرنسس لونا قبل از اسفاده خبر بدیدخبر ندادید میکشمتون قبل از اسفاده خبر بدید
  خبر ندادید میکشمتون

  ]]>
  باشگــاه نویسندگــان جونـــ:) 2017-03-13T16:38:07+01:00 2017-03-13T16:38:07+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/377 دختریـــ ✘ سلام سلام خوبید عشقولیــآتو باشگــاه نویسندگــآن عضو شدیمــ رَفتــراستیــ پرنسس لونا جونم و دیانا جونم و صدف جونمدستتون درد نکنه بابت کدهای خوشکلتون عالی بودن همشونـــ و مرسی که در نبودم مراقب وب بودیدشَبنــَمـــ هم نمی دونم کجا رفتهــ سلام سلام

  خوبید عشقولیــآ

  تو باشگــاه نویسندگــآن عضو شدیمــ رَفتــ

  راستیــ پرنسس لونا جونم و دیانا جونم و صدف جونم

  دستتون درد نکنه بابت کدهای خوشکلتون عالی بودن همشونـــ

  و مرسی که در نبودم مراقب وب بودید

  شَبنــَمـــ هم نمی دونم کجا رفتهــ
  ]]>