✗کد های دوستان✗ کد های دوستان،18 مرداد 1395 ساخته شد:) و به عنوان کم قیمت ترین وب کدسازی لقب گرفت:) سازندهـــ: ژینــآ معاونینــ:شَبنَمــ-ارورآ-دیانا *** 1-اولین و با وفا ترین نویسنده:شَبنَمـــ 2- دومینـــ وفعالــ ترینـــ نویسندهـ:بــآرآنـــ 3-نویسنده ای خلــآقـــ و پر از ایدهــ برایـــ وبــ :گُلبَهـــآر 4-حرفهــ ایــ ترینـــ نویسندهـــ:سِلـــنـــآتُور 5-نویسندهــ ایــ کهــ وبــ رو نجاتـــ داد(خیلیــ م حرفهــ):ارورآ _شــــــبنــــم_دیانا 6-یهــ نویسندهــ یــ قَدیمیـــ:نگینـــ 7-نویسندهیــ خوبــ دیگهـــ:ملیکــآ 8-نویسندهــ خوب دیگهــ:تینـــآ 9-نویسندهـــ ی خوبـــ دیگهـــ:فینــیــآ 10-نویسندهــ یــ خوبــ دیگهـــ:لونـــآ 11-نویسندهــ یــ خوبــ دیگهـــ: آکــآنهـــ tag:http://jina-cod.mihanblog.com 2017-07-25T08:42:09+01:00 mihanblog.com جزوه قالب شیشه ای برای باران 2017-07-20T12:23:50+01:00 2017-07-20T12:23:50+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/543 { نــــــــگار } ° این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. جِزوهـِ جعبهـ اخبـار توآیلـاتـ(: 2017-07-20T09:12:34+01:00 2017-07-20T09:12:34+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/542 عــآبیـ✌ :| این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. اموزش فوتوشاپ برای باران 2017-07-18T09:49:54+01:00 2017-07-18T09:49:54+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/541 { نــــــــگار } ° این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. دکمه ناز 2017-07-17T08:16:31+01:00 2017-07-17T08:16:31+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/540 { نــــــــگار } ° سلوووووم مجدددکمه ناناز استفاده کنید کپی نع وگرنه بووووقیه چیز یادم رفتاینو بزارید تو وبتون سایزش خیلی بزرگ میشهباید از مرورگر موزیلا فایرفاکس استفاده کنین تا بعد اینکه گذاشتین تو پستتون و خوواستید ارسال کنیدبه راحتی بتونید سایزشو به دلخواه خودتون عوض کنید سلوووووم مجدد

دکمه ناناز

استفاده کنید کپی نع وگرنه بووووقیه چیز یادم رفت

اینو بزارید تو وبتون سایزش خیلی بزرگ میشه

باید از مرورگر موزیلا فایرفاکس استفاده کنین

تا بعد اینکه گذاشتین تو پستتون و خوواستید ارسال کنید

به راحتی بتونید سایزشو به دلخواه خودتون عوض کنید


]]>
ولکام نایس 2017-07-17T07:56:57+01:00 2017-07-17T07:56:57+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/538 { نــــــــگار } ° سلووووومداشتم تو نت ول میچرخیدم که یهوولکام قشنگ دیدمسایتا خارجی بودن تهمت نزنیناستفاده کنید خواستید کپی هم بکنید چون من نساختم که ارث بابام نیست سلوووووم

داشتم تو نت ول میچرخیدم که یهو

ولکام قشنگ دیدم

سایتا خارجی بودن تهمت نزنین

استفاده کنید خواستید کپی هم بکنید

چون من نساختم که ارث بابام نیست


]]>
بنر مهتاب جان 2017-07-17T07:40:47+01:00 2017-07-17T07:40:47+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/537 { نــــــــگار } ° این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. اموزش مقدماتی فوتوشاپ برای مبینا 2017-07-15T10:59:23+01:00 2017-07-15T10:59:23+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/536 { نــــــــگار } ° این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. صفحه ورودی نایس 2017-07-15T10:47:05+01:00 2017-07-15T10:47:05+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/535 { نــــــــگار } ° سلام دوبارهصفحه ورودیعکس:سایرش اینجا کوچیکهاما بعد گذاشتن کد تصویر بزرگ میشه____________________کد: <!-- Start Code By Love-skin.ir --><div id="first_p" style="text-align:center;margin-top:5px;"><a onclick="document.getElementById('main_p').style.display = 'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';" href="#"><img src="http://uupload.ir/files/40zr_img_20160830_120730[1].jpg" border="0"></a></div><div id="main_p" styl سلام دوباره

صفحه ورودی

عکس:سایرش اینجا کوچیکه

اما بعد گذاشتن کد تصویر بزرگ میشه

____________________

کد:


<!-- Start Code By Love-skin.ir -->
<div id="first_p" style="text-align:center;margin-top:5px;"><a onclick="document.getElementById('main_p').style.display = 'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';" href="#"><img src="http://uupload.ir/files/40zr_img_20160830_120730[1].jpg" border="0"></a></div><div id="main_p" style="display:none;">
<!-- End Code By Love-skin.ir -->

اینم از کد

________________________

نکته:منبع جعبه اخبار بالا:سفارشات عینکی

و اینکه من صفحه ورودی رو باسایت لاو اسکین ساختم ]]>
2 دکمه ناناز 2017-07-15T10:37:52+01:00 2017-07-15T10:37:52+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/534 { نــــــــگار } ° سلاامخوبید خوشید سلامتید2 تا دکمه ساختمتاکید میکنم ساختمنه کپی کردم نه شما کپی کنین و خواستید استفاده کنین سلاام

خوبید خوشید سلامتید

2 تا دکمه ساختم

تاکید میکنم ساختم

نه کپی کردم نه شما کپی کنین و خواستید استفاده کنین


]]>
جزوه قالب شیشه برای هلنا جون 2017-07-15T09:07:50+01:00 2017-07-15T09:07:50+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/533 { نــــــــگار } ° این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. صفحه ورودی 2 2017-07-11T10:27:57+01:00 2017-07-11T10:27:57+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/532 { نــــــــگار } ° دیگه سلام نمیدمخبصفحه ورودی:عکسش:کدشو خواستید بگید تو این پست رایگان واستون میزارماگرم حال کامنت گذاشتن ندارین میتونین عکسو کپی کنبن و خودتون بسازیدمشکلی نیست دیگه سلام نمیدم

خب

صفحه ورودی:

عکسش:


کدشو خواستید بگید تو این پست رایگان واستون میزارم

اگرم حال کامنت گذاشتن ندارین میتونین عکسو کپی کنبن و خودتون بسازید

مشکلی نیست
]]>
سفارش دکمه 2017-07-11T10:22:28+01:00 2017-07-11T10:22:28+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/531 { نــــــــگار } ° سلام سلاماینقدر سلام دادم حالم بد شد کلابگذریمدکمه سفارش میگیرممدل این مدلی:فقط بگید دو رنگه باشه یا یه رنگی(این نمونه دو رنگس بنفش تیره و روشن)و 15 نظر به پست ثابت چون خیلی زحمت دارهخواستید بگید سلام سلام

اینقدر سلام دادم حالم بد شد کلا

بگذریم

دکمه سفارش میگیرم

مدل این مدلی:


فقط بگید دو رنگه باشه یا یه رنگی(این نمونه دو رنگس بنفش تیره و روشن)

و 15 نظر به پست ثابت چون خیلی زحمت داره

خواستید بگید
]]>
دکمه مدل جدید 2017-07-11T10:19:24+01:00 2017-07-11T10:19:24+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/530 { نــــــــگار } ° سلام چهار بارهبازم دکمه ساختمقشنگه به نظرممدل جدیده و صد البته اولین وبی هستیم که این مدل دکمه رو میسازیمساخت خودمه کپی نکنید حرومه سلام چهار باره

بازم دکمه ساختم

قشنگه به نظرم

مدل جدیده و صد البته اولین وبی هستیم که این مدل دکمه رو میسازیم

ساخت خودمه کپی نکنید حرومه]]>
دکمه 2017-07-11T10:14:57+01:00 2017-07-11T10:14:57+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/529 { نــــــــگار } ° سلام سه بارهیه دکمه خوشگل ساختمولی دو مدلیکی با بکگراند یکی هم بلعکساین با بکگراندش بوداینم بدون بکگراندد:هردوتاشم قشنگههرکدومو میلتونه اسنفاده کنین اما کپی نکنین راضی نیستم
سلام سه باره

یه دکمه خوشگل ساختم

ولی دو مدل

یکی با بکگراند یکی هم بلعکس


این با بکگراندش بود

اینم بدون بکگراندد:


هردوتاشم قشنگه

هرکدومو میلتونه اسنفاده کنین اما کپی نکنین راضی نیستم
]]>
صفحه ورودی 2017-07-11T10:10:57+01:00 2017-07-11T10:10:57+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/527 { نــــــــگار } ° سلام مجددصفحه ورودی خوشگل ساختمبه نظرم قشنگهاین عکسشنمیدونم شاید به عنوان لوگو هم بشه استفادش کردولی سایزش بزرگه که با خودتونلطفا کپی نکنین زحمت کشیدم واسشکدشو خواستید&nbsp;فقط 10 نظر به پست ثابت بدیدو اندازه سایرشوممنون سلام مجدد

صفحه ورودی خوشگل ساختم

به نظرم قشنگه

این عکسش


نمیدونم شاید به عنوان لوگو هم بشه استفادش کرد

ولی سایزش بزرگه که با خودتون

لطفا کپی نکنین زحمت کشیدم واسش

کدشو خواستید 

فقط 10 نظر به پست ثابت بدید

و اندازه سایرشو

ممنون
]]>
دکمه دخترونه 2017-07-11T10:07:40+01:00 2017-07-11T10:07:40+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/526 { نــــــــگار } ° سلاامیه دکمه دخترونه وری نایس اوردمخیلی قشنگه و ساخت خودمهمتنش با خودتون سلاام

یه دکمه دخترونه وری نایس اوردم

خیلی قشنگه و ساخت خودمه

متنش با خودتون

]]>
جزوه قالب بهـار جون(: 2017-07-09T09:31:55+01:00 2017-07-09T09:31:55+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/525 عــآبیـ✌ :| این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. لگوی مهتابَمـ(: 2017-07-08T18:23:56+01:00 2017-07-08T18:23:56+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/524 عــآبیـ✌ :| این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. جزوه جعبه اخبار R.s(: 2017-07-08T09:56:53+01:00 2017-07-08T09:56:53+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/523 عــآبیـ✌ :| این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. جُِزوه زهرا(: 2017-07-07T10:48:17+01:00 2017-07-07T10:48:17+01:00 tag:http://jina-cod.mihanblog.com/post/521 عــآبیـ✌ :| این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید.