تبلیغات
دوستان گرنقدر دارم روانی میشم رفت اولا که من از اول شهریور دارم میرم مدرسه کوفتی دوما که این 2 هفته کل امتحان داریم سوما که اینترت رو رزی 1 بار ملاقات میکنم اونم حدود 1 ساعت که فقط فرصت میکنم وب خاطراتمو ببنم و تو چنل تلگرامم 2-1تا پست بزارم چون با موبایل میام.. بعد این نوینسده های گرانقدر کدهای دوستان همه باهم غیبو نهان شدن من قالب کیمی رو آماده کردم و نصف سفارشات مهتابک ولی به خدا نمیتونم بزارم!!!!!شاید بگید داره دروغ میگه ولی به قران اصلا نمیشه آپلود کنم با موبایل و کدساز یبلد نیستم با گوشی بعد من خودمم مموبایل ندارم خیر سرم با موبایل مامانم میام که اصلا وقت نمیکنم چون مادر گرامی لازم داره گوشیشوو تورخدا صب رکنید تا یه فکر یبکنم #مهتاب آجی کنو ببخش به خدا دارم با تمام تلاش سعی و کوش شمیکنم کیمیا جونم ببخش تورخدا ولی وقتی اومدم با چند تا معذرت خواهی از دلت در میارم فاطمه جونم تورخدا ببخش واقعا شمرنده ام... دیگر دوستان عزیز ببخشید تورخداااااا صبر صبرررر